ANSYS APDL | Hướng dẫn tính toán tấm THÉP chịu tác dụng của tải trọng TĨNH TẬP TRUNG

ANSYS APDL | Hướng dẫn tính toán tấm THÉP chịu tác dụng của tải trọng TĨNH TẬP TRUNG

Đây là Chương trình tính giúp bạn giải bài toán tính tấm làm từ vật liệu đồng nhất đẳng hướng chịu tác dụng của tải trọng tĩnh tập trung. Một chương trình ngắn, đơn giản nhưng đủ để giải quyết bài toán mà bạn sẽ mất khá nhiều công sức khi sử dụng Matlab.

/PREP7

smrt,off

/TITLE, STATIC ANALYSIS OF PLATE

!/TITLE, WRITED BY LE XUAN THUY

!————————–JULY 2013—————————————

KEYW,PR_SET,1  
KEYW,PR_STRUC,1
/GO
/VIEW,1,1,1,1  
/VUP,1,Z
/REPLOT
!——————THONG SO HINH HOC TAM—————–

L=8                    !m – LENGTH OF PALTE
B=3                    !m – WIDTH OF PALTE
TH=0.05                !m – THICKNESS OF PLATE
!………………………………………………..
ET,1,SHELL63,,,,,,2
R,1,TH

MP,EX,1,2.1E11         !N/m2
MP,NUXY,1,0.3
!MP,ALPX,1,0.1E-5
!MP,DENS,1,7.850E3     !Kg/m3
K,1,0,0,0     
K,2,0,B,0     
K,3,L,B,0     
K,4,L,0,0     
A,1,2,3,4
!AL,ALL
ESIZE,0.25
AMESH,ALL
MESHING
!———————-DIEU KIEN BIEN———————
NSEL,S,LOC,X,0
D,ALL,ALL
NSEL,S,LOC,X,L
D,ALL,ALL
ALLSEL
FINISH
!———————–DAT TAI VA GIAI———————
/SOLU
ANTYPE,0
OUTPR,BASIC,LAST
!NLGEOM,ON
/UNITS,USER
F,257,FZ,-2E5
!SFA,1,,PRES,15
SOLVE

/POST1 

PLNSOL, U,SUM, 0,1.0

PLNSOL, S,EQV, 0,1.0

Xem chi tiết hướng dẫn trong video:

Thuyfx

Xin chào! Tôi là Thùy (Thuyfx), người đứng sau Blog này. Bắt đầu ra trường và làm việc với lĩnh vực Cơ khí từ năm 2010, nghiên cứu về Forex và Tài Chính từ năm 2016. Với kinh nghiệm của mình, hi vọng chia sẻ tôi có thể giúp ích cho bạn điều gì đó. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Blog. Bạn có thể kết nối với Thuyfx qua Facebook, Twitter và Telegram.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *